Opieka nad osobą straszą – rodzaje pomocy oferowanej przez państwo

Opieka nad starszą i obłożnie chorą osobą w naszym kraju nie jest specjalnie dotowana, najczęściej ciężar ten spada na rodzinę. Świadczenia pieniężne, dotyczące takiej opieki, nie opierają się na znacznej pomocy finansowej, która mogła by odciążyć budżet domowy seniora i osoby nim się opiekującej. Nie oznacza to jednak, że nie można liczyć na żadną pomoc. Osoba starsza, która nie mieszka z członkiem rodziny lub inną osobą, która może pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu, może liczyć na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ponieważ Polska jest krajem starzejącym się, a emerytury nie wystarczają na zaopatrzenie często nawet podstawowych potrzeb jak jedzenie, leki czy rachunki, osoba starsza, która nie może sama egzystować, może liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej. Taka opieka przyznawana jest osobie, która zgłosi się z takim wnioskiem. Może ona być złożony w formie pisemnej, lub ustnej podczas spotkania z pracownikiem opieki społecznej, który po takim spotkaniu sporządzi specjalną notatkę, która będzie uzasadniała świadczenie pomocy takiej osobie. Poparta ona jest również wywiadem środowiskowym. Pomoc dla osoby chorej może również przyznać Narodowy Fundusz Zdrowia. Może ona funkcjonować na wniosek lekarza rodzinnego, który zapewnia osobie chorej lub niesamodzielnej możliwość otrzymania pomocy na okres pół roku, w postaci 4 wizyt w tygodniu i pomocy w czynnościach, które takiej osobie sprawiają problem. Może to być karmienie, sprzątanie, robienie zakupów, podawanie leków czy zmiany opatrunku, pościeli i odzieży. Pomoc ta może być również wyrażona w postaci porad dla osób, które na co dzień opiekują się taką osobą, a ten rodzaj świadczenia odciąża ich choć na chwilę od codziennych obowiązków. Trzeba również pamiętać, że seniorzy po 75 roku życia, dostają specjalny dodatek do emerytury. 

JS