Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" od lat wspiera dorosłe osoby niepełnosprawne umysłowo, uzdolnione dzieci i osoby dorosłe niepełnosprawne oraz znacząco wpływa na sposób postrzegania problemu niepełnosprawności wśród Polaków.

Na przestrzeni 13 lat działalności pomogliśmy już ponad 22. tysiącom osób i liczba ta cały czas wzrasta. Swoje działania możemy prowadzić wyłącznie dzięki hojności darczyńców ofiarujących 1% podatku na rzecz Fundacji. Kampania 1% to nasze "być albo nie być".

Dlatego pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z propozycją publikacji treści dotyczącej niekoniecznie promocji fundacji jako takiej (chociaż przy okazji warto byłoby wspomnieć o możliwości przekazania 1% dla podopiecznych fundacji), ale ogólnie tematyki niesienia pomocy, szczęścia, zdrowia...tutaj temat pozostaje sprawą otwartą.

Artykuł byłby autorstwa Anny Dymnej, dodatkowo dysponujemy bogatym zasobem fotograficznym, który urozmaici tekst.

Anna Dymna wzbudza zawsze pozytywne emocje, dobre skojarzenia i jej nazwisko przyciąga czytelników, dlatego myślę, że propozycja byłaby atrakcyjna dla Państwa.