Niska samoocena

Jednym z częstszych problemów dotykających współczesną młodzież jest niska samoocena. Coraz częściej wynika ona z pewnych wzorców, postaw narzucanych przez otoczenie. Konieczność bycia pięknym, modnym, atrakcyjnym, aktywnym towarzysko przyczynia się do pojawienia się różnorodnych kompleksów. Niemożność sprostania wymienionym oczekiwaniom, dostosowania się do określonego środowiska oraz realizacji, przyjmowania prezentowanych przez nie zachowań, póz prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości, nie dostrzegania swych mocnych cech, atutów. Wśród innych objawów niskiej samooceny wskazuje się m.in. na odczuwanie wstydu z powodu własnych słabości, brak wiary w siebie, izolowanie się od społeczeństwa, danych grup szkolnych, pozaszkolnych bądź zawodowych, postrzeganie rzeczywistości w ciemnych barwach, pesymistycznie, zamartwianie się o przyszłość, nadwrażliwość na krytykę ze strony innych, a także nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych albo wymagających podjęcia konkretnych decyzji, działań. W obliczu powyższych założeń pojawia się pytanie, jak poradzić sobie z niską samooceną, przywrócić wiarę we własne zdolności, dodać sobie sił i otuchy w trakcie wykonywania codziennych obowiązków oraz podejmowania zróżnicowanych wyzwań? Z pewnością dużą rolę w procesie odbudowywania pewności siebie odegra najbliższe otoczenie – przede wszystkim rodzina, przyjaciele. Powinni oni nie tylko udzielać wsparcia, ale również uświadamiać osobie z zaniżoną samooceną jej wszelkie zalety, umiejętności, które wyróżniają ją spośród innych nadając wyjątkowość, niepowtarzalność. Warto też samodzielnie zastanowić się nad przyczynami własnych obaw, lęków i spróbować je zwalczyć, przekonać się, iż nie należy negatywnie nastawiać się do sytuacji nieznanych lub wymagających większego zaangażowania, wysiłku (najlepiej praktycznie mierząc się ze zdarzeniem, które do tej pory wzbudzało strach, np. publiczne wystąpienia bądź przejęcie inicjatywy w pracy w grupach). Poza tym dobrze jest, obok wymienienia swych wewnętrznych przymiotów, skupić się na wyglądzie zewnętrznym, zasięgnąć porad specjalistów, którzy pomogą poprzez nawet niewielką zmianę – podcięcie włosów, drobne zabiegi kosmetyczne czy dobór garderoby – podkreślić naturalne piękno.