Darmowa komunikacja we Wrocławiu dla zasłużonych

We Wrocławiu osoby represjonowane oraz należące niegdyś do opozycji antykomunistycznej od kilku dni mogą korzystać z komunikacji miejskiej zupełnie za darmo. Uprawnione do tego będą osoby posiadające specjalny dokument poświadczający ich status. Jak się o niego postarać?

14 czerwca weszła w życie uchwała wrocławskich radnych, którzy zadecydowali, że przywilej darmowej komunikacji miejskiej obejmie „weteranów, osoby represjonowane z powodów politycznych, działaczy opozycji antykomunistycznej, kombatantów oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”. W zależności od przysługującego statusu o odpowiedni dokument należy starać się we wskazanych miejscach.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie przedstawionych dokumentów, poświadczających udział w walkach wydaje właściwą legitymację. Ten sam urząd na podstawie ustawy z 31 sierpnia 2015 o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zajmuje się wydawaniem legitymacji osobom z opozycji antykomunistycznej. Zanim jednak taka osoba zgłosi się do urzędu, najpierw musi złożyć wniosek w IPN o poświadczenie, że kandydat nie był pracownikiem organów bezpieczeństwa. Tam też można uzyskać pomoc w uzyskaniu dowodów potwierdzających działalność opozycyjną czy poddawanie represjom. Po otrzymaniu odpowiedniej legitymacji pasażer jest zwolniony z obowiązku opłacenia przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu.