Uzależnienie od smrtfonów, telefonów komórkowych

Mowa oczywiście o telefonach komórkowych, od których jak się okazuje uzależnionych jest 2/3 z nas. Co to oznacza? Uzależnieni co chwilę spoglądają w telefon, nie są w stanie odłożyć go na dłużej i spędzają z nimi wiele godzin w ciągu dnia. Badania przeprowadzone przez PAYBACK nie są optymistyczne i pokazują, że coraz więcej osób nie może żyć bez telefonu.

Ponad 30% naszego społeczeństwa nie poradzi sobie bez telefonu przez 24 godziny. Swoje uzależnienie uzasadniają w większości brakiem kontaktu z najbliższymi, a także niepokojem wśród innych, jaki mogłaby wywołać ich nieobecność pod telefonem. Szczególnie zjawisko to zauważalne jest wśród młodzieży i osób dopiero wchodzących w dorosłość. Potwierdzeniem tego jest fakt, że większość ankietowanych wskazała, że pierwszy telefon dziecko powinno otrzymać już w szkole podstawowej.

Uzależnienie od telefonu dotyczy przede wszystkim osób posiadających smartfony i to ich wszechstronna funkcjonalność jest najbardziej uzależniająca. Najczęściej wykorzystują je do rozmówi sms-owania, ale również do nagrywania i robienia zdjęć – 82% badanych. Prawie 80% telefony wykorzystuje do przeglądania internetu, a ponad połowa do zaglądania na media społecznościowe. Aplikacje są istotnym elementem telefonu dla 90% użytkowników, zwykle są to komunikatory i aplikacje zakupowe. Urokowi telefonów wciąż opiera się 13% badanych. Sięgają po telefon sporadycznie, kilka razy w ciągu dnia.