Przeszczepy organów w Polsce

Z najnowszych badań CBOS wynika, że aż 80% Polaków jest za pobraniem organów po ich śmierci. Przeciwny takiemu działaniu jest co 9 Polak. Jednak okazuje się, że chęci nie przekładają się na uświadamianie o tym innych, bo aż ¾ zadeklarowanych nie rozmawiało z najbliższymi o oddaniu organów po ich śmierci.

Świadomość potrzeby oddawania organów po śmierci w ostatnich latach znacznie wzrosła. Tym samym ubyło osób, które są przeciwne takiemu postępowaniu. Co ciekawe, najliczniejszą grupę przeciwników wciąż stanowią osoby starsze, a także mniej wykształceni, renciści i osoby mocno religijne. Niska świadomość panuje również wśród osób bezrobotnych i o niskim statusie społecznym. Na przeciwnym biegunie znajdują się osoby mieszkające w dużych miastach, wykształcone i młode. To oni najchętniej deklarują chęć oddania swoich organów po śmierci.

CBOS sprawdził również, jak wygląda kwestia dzielenia się tą decyzją z najbliższymi. Okazuje się, że aż 75% deklarujących chęć do transplantacji nie podzieliło się tą informacją ze swoją rodziną. Najczęściej o takich rzeczach rozmawiają kobiety i osoby wykształcone i w wieku między 25 – 44 lata. To bardzo istotny krok, bowiem tak naprawdę decyzję o przekazaniu organów zmarłego wyrażają jego najbliżsi, a sama chęć człowieka do oddania organów po śmierci nie ma żadnej mocy prawnej.