Przyznawanie urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich

Od 2 stycznia 2016 roku wchodzą zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich. Jednym z  udogodnień jest otrzymanie 1 tysiąca złotych dla osób, którym nie należą się

ZUS

świadczenia rodzicielskie. Będą to przed wszystkim bezrobotni, studenci oraz osoby, których zatrudnienie odbywa się na umowy cywilno-prawne, a także właścicielki działalności gospodarczych, które opłacają najniższe składki na ZUS, ale robią to przynajmniej przez 12 ostatnich miesięcy. Ma to ukrócić proceder zakładania przez kobiety w  ciąży działalności gospodarczych, opłacania jednego miesiąca składek i zawieszania firmy, by dostać świadczenia z tytułu macierzyństwa. Będzie to rewolucja, ponieważ do tej pory skorzystać z zasiłku macierzyńskiego mogli jedynie Ci, którzy pracowali na etacie lub byli ubezpieczeni. Bycie pracownikiem i rodzicem nowo narodzonego dziecka nie jest sprawą łatwą. Zmiany w przepisach mają ułatwić pogodzenie tych dwóch sfer życia. Przyznanie świadczenia nie będzie związane z wysokością dochodów.

Ustawa będzie określała również następujące sposoby udzielania urlopów:

•          urlop macierzyński (20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, zaś w zwiększonym wymiarze w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, maksymalnie do 37 tygodni),

•          urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (wymiar wynosi odpowiednio jak dla urlopu macierzyńskiego, z tym że stosowane jest ograniczenie wiekowe dziecka do ukończenia 7 lat lub 10 przy odroczonym obowiązku szkolnym, jak obecnie),

•          urlop rodzicielski (32 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, a 34 tygodnie w pozostałych przypadkach, urlop przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat),

•          urlop ojcowski (w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej niż ukończenia przez dziecko 24 miesięcy),

•          urlop wychowawczy (w wymiarze 36 miesięcy, na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 6 lat) 

(Źródło: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3163/plik/1022.pdf)